IMS Innovations logo
“Voor op maat
gemaakte innovatieve
oplossingen van 
hoge kwaliteit.”

Laatste nieuws

 • Verantwoordelijkheid nemen

  Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er jaarlijks in 30 onderzochte Europese landen ruim 91.000 mensen overlijden aan de gevolgen van infectieziekten die ze oplopen in ziekenhuizen. Daarnaast raken jaarlijks in dezelfde onderzochte landen ruim 2,6 miljoen mensen besmet met een infectie. Hierbij wordt aangegeven dat ongeveer een derde een gevolg is van slechte hygiëne en dus te voorkomen is.
  17 januari 2017
 • Osmosewater en robotarmen sleutels tot schoon ziekenhuisbed

  In het vakblad Mechatronica & Machinebouw is aandacht voor onze beddenwasser. Klik op bijgevoegde link en lees het volledige artikel. Of kijk op www.VMARC.nl voor verdere informatie.
  15 september 2016
 • 25.000 bedden gereinigd door de VMARC

  In juli van dit jaar is de mijlpaal van 25.000 gereinigde bedden bereikt bi jhet Erasmus MC in Rotterdam. De VMARC voldoet hiermee opnieuw aan de verwachtingen.
  12 september 2016

Volg ons op linkedin icon google icon you tube icon

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er jaarlijks in 30 onderzochte Europese landen ruim 91.000 mensen overlijden aan de gevolgen van infectieziekten die ze oplopen in ziekenhuizen. Daarnaast raken jaarlijks in dezelfde onderzochte landen ruim 2,6 miljoen mensen besmet met een infectie. Hierbij wordt aangegeven dat ongeveer een derde een gevolg is van slechte hygiëne en dus te voorkomen is.

Werkgroep Infectie Preventie

Niet lang na de bekendmaking van de resultaten van dit onderzoek wordt de opheffing van de WIP (werkgroep Infectie Preventie) bekend gemaakt. Deze WIP zorgt al jarenlang voor werkende richtlijnen op het gebied van het voorkomen van infectieziekten, waarvan ziekenhuizen gebruik kunnen maken ter vaststelling van hun beleid. Dit heeft er mede voor gezorgd dat Nederland een wereldwijd leidende positie heeft wanneer het gaat om het voorkomen van infectieziekten. Oorzaak voor het opheffen van de WIP is geld. Er is jaarlijks ongeveer € 750.000 nodig bovenop de €350.000 aan subsidie die de WIP ontvangt.

 

Stijgende kosten

Ziekenhuizen melden enerzijds dat ze het oneens zijn met het opheffen van zo een belangrijk instituut als de WIP is en anderzijds wil men de rekening voor het in stand houden niet betalen omdat men vindt dat de rekening ‘ergens anders hoort’. De zorgkosten stijgen al jaren en met de enorme vergrijzing in het vooruitzicht zal deze stijging doorzetten. Bijzonder hierbij is dat we jaarlijks in Nederland ongeveer € 800 miljoen uitgeven aan de gevolgen van infectieziekten. We hebben het hierbij dus over extra zorg, langere ligduur, meer medicatie en intensievere nazorg. Wanneer we uitgaan van het onderzoek waarbij is gesteld dat een derde van de infectieziekten een gevolg is van slechte hygiëne en dus voorkomen kan worden hanteer ik voor het gemak ook een derde van de kosten.

Enorme besparing

In Nederland alleen al kunnen we dus jaarlijks ruim € 250 miljoen besparen door te doen wat we moeten doen. En juist daarin is de WIP enorm belangrijk. Door onderzoek te doen, vanuit de praktijk richtlijnen te ontwikkelen en die beschikbaar te stellen aan Nederlandse zorg zouden we theoretisch in staat moeten zijn die potentiële besparing te realiseren. Ik noem het bewust theoretisch, want de praktijk zal uitwijzen of dit gerealiseerd zal worden.

Wie neemt verantwoordelijkheid?

Hier ligt voornamelijk een verantwoordelijkheid voor ziekenhuizen, verzekeraars, maar ook bij het RIVM/Ministerie van VWS. Door die richtlijnen massaal te omarmen, te implementeren en na te leven zullen we in staat zijn die potentiële besparing te realiseren. En is een jaarlijkse investering van ‘maar’ € 750.000 dan niet juist noodzakelijk? Helemaal wanneer we daarmee levens kunnen redden……. En dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

IMS Innovations bv   |   De Corantijn 4   |   1689 AP Zwaag   |   Nederland   |   T: +31 (0)229 50 17 80   |   F: +31 (0)229 50 19 01   |   info@imsinnovations.nl